Voor Multatuli


SNELSONNET

Het snelsonnet is vaak te lieve taal:

een traan, een lach, soms echt en toch verzonnen.

Een denker denkt. En schrijft, maar “onbezonnen”.

Hij schrijft niet cryptisch, maar smeedt taalkabaal

.

en daarom roept hij dichters op: sta op!

onthul de misse daden van de top

.

Jan woordenaar Bontje, 17 oktober 2021

.

Multatuli schreef: “De roeping van de mens is mens te zijn.” Dichters zouden zich dat moeten aantrekken.

trump


o nee! straks wéér die blaaskaak president?

een hele muur heeft geelkuif voor zijn kop

wanneer zegt heel het volk daar “man, rot op”!?

misschien als iederéén zijn daden kent…

.

we hopen dat die navelstaarder duikelt

of dat hij onverwacht en keihard struikelt

.

Jan woordenaar Bontje, 10 oktober 2021

leven?


SNELSONNET

“planeten elders mogelijk vol leven”

(gelukkig zijn ze heel ver hier vandaan

want anders ging men daar óók naar de maan)

maar vooralsnog valt hier nog veel te streven

misschien zijn ‘hullie’ ook wel dom en braaf

en lezen net als ‘hun’ de telegraaf

Jan woordenaar Bontje, 12 september 2021

Hakuna Matata


Hakuna matata!

Overheden hebben al vele duizenden jaren lang geprobeerd de onderdaan / burger te controleren, conditioneren, te laten gehoorzamen. De middelen zijn tegenwoordig alleen maar verder geperfectioneerd, en het einde van die ontwikkeling is nog lang niet in zicht. Integendeel.

“Om de veiligheid van de burger” te waarborgen “moeten wij alles en iedereen controleren”. Het eerste is steevast de openingszin van elk wetsvoorstel dat aan de volksvertegenwoordiging wordt voorgelegd om de vrijheden van de burger in te perken. En vaak geloven ze er zelf in! Het tweede daarentegen wordt alleen binnenskamers besproken en uitgesproken en naar buiten toe slechts in verhullende / wollige / sussende / ambtelijke / bureaucratische / misleidende / mystificerende taal omschreven als “het beste voor u, burger” of woorden van gelijke strekking. Vergeet niet dat we 1984 letterlijk en figuurlijk allang voorbij zijn…

Zolang er sprake is van democratie en de overheid niet uit bewust slechte mensen bestaat (de meeste mensen deugen!), hebben we meestal niet veel meer te vrezen dan verlies van privacy. [Hoewel de laatste jaren de regering zijn uiterste best lijkt te doen deze positieve en genuanceerde benadering van mij onderuit te halen…] Mochten echter lieden met bewust kwade bedoelingen aan de macht komen – en dat kan óók langs “democratische” weg (zie Polen, Hongarije, Brazilië, USA (trump), Belarus, Rusland, Turkije…) dan zijn de rapen gaar.

Zaak is dus dat we allemaal – individueel én collectief – op onze hoede zijn en blijven en als waakhond optreden bij elk optreden van de overheid (en plaatselijke overheden). De journalistiek moet deze taak uiterst serieus nemen. Maar ook “gewone burgers”, schrijvers, dichters, cabaretiers, singer-songwriters, kunstenaars i.h.a., moeten dat op de hun eigen wijze doen. En gelukkig gebeurt dat ook. (Om die reden is mijn eigen poëzie kritisch t.o.v. overheden e.d.)

Nog een fijne dag! Hakuna matata! Take it easy, but take it!

Jan Bontje, 8 september 2021