Gedicht: ik hoop op hoop


ik hoop op hoop

: als het niet gaat zoals het moet
dan moet het maar zoals het gaat
hoor ik mezelf hardop denken
fluisteren zeggen uitschreeuwen
: terwijl binnen een cycloon ontstaat
een vulkaan op uitbarsting wacht
hoor ik leuzen
slinkse leugens
sluwe politici
plannen verkondigen
terwijl de Nederlandse Virgo
bloedend uit al haar gaten
terneergeslagen ligt
mammon bling bling namaak kitsch
hebben haar geschonden
geld telt
cultuur muziek poëzie kunst
zijn immers onzin
dus schrijf ik
praat ik
droom ik
dicht ik
hoop ik op hoop
: dichter in benauwde dagen

 
Jan Bontje november 2013

Ramsey Nasr: Mi have een droom – Alle vaderlandse gedichten


‘Het zijn de Polen. Het zijn de Grieken. Het is de kunst. Het zijn de moslims. Het is de elite. Het is Europa. Het is de Ander’, schreef Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr. Hij markeerde het einde van zijn functie, februari dit jaar (2013), met de dichtbundel Mi have een droom. De bundel behandelt de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen jaren: van de aanslag op de koninklijke familie tot de installatie van het kabinet-Rutte II, het bloedbad in Alphen aan den Rijn, de kwestie-Mauro en nog veel meer. Mede (maar niet alleen) door zijn Palestijnse achtergrond kwam hij als vanzelf in aanvaring met de xenofobie en het racisme van de PVV. Zijn kritiek op het kabinet-Rutte I, de gedoogconstructie en het cultuur(wan)beleid komen terug in zijn werk en publieke uitspraken. Nasr’s werk heeft de verkoop van poëzie omhooggestuwd. Twee van zijn boeken waren  bestsellers tijdens de poëzieweek 2013.

Volgens Nasr is ons land het spoor bijster geraakt: vrijheid, normen en waarden en cultuur zijn lege begrippen geworden. ‘De Ander’ krijgt overal de schuld van, zonder dat ‘we’ onszelf en onze geschiedenis nog lijken te kennen. ‘Ja, wetten en verdragen, recht en redelijkheid, ze staan hoog in ons vaandel – zolang het de Ander betreft. Op onszelf hebben ze geen vat. Wij staan daarboven… De gevolgen daarvan zijn verwoestend.’

Nasr is kritisch op de wijze waarop de Gouden Eeuw wordt herinnerd. ‘We kunnen beter erkennen dat onze voorvaderen volstrekte vreemden voor ons zijn geworden’, zegt Nasr. Hij wijst erop dat de filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677;  van Portugees-Joodse afkomst), de ‘Prins der Poëten’ (geboren in Keulen uit doopsgezinde ouders die in 1582 de stad Antwerpen waren ontvlucht) Joost van den Vondel (1587-1679), Ramses Shaffy (1933-2009; zoon van een Egyptische diplomaat en een Poolse gravin van Russische afkomst) en schrijver Harry Mulisch (1927-2010; zoon van een Oostenrijks-Hongaarse vader die collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog en een Duits-joodse moeder) geen van allen ‘Nederlands bloed’ hadden. ‘We moeten niet doen alsof we ooit allemaal puur Nederlands zijn geweest. We moeten ermee ophouden om steeds maar in hokjes te denken.’

De onmogelijke opgave om een dichter voor álle Nederlanders te zijn, leidde ertoe dat hij media en politici opriep om het goede voorbeeld te geven. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid en zouden heel duidelijk en expliciet stelling moeten nemen als normen en waarden worden overtreden. ‘Internationaal wordt Nederland gezien als het irritante, verwende kind, niet vrij, maar gegijzeld door een regering, op haar beurt gegijzeld door een ondemocratische partij die ons allemaal de vernieling in trekt.’ aldus Nasr toen Wilders de regering en ons land gijzelde. Die ondemocratische partij is overigens geen echte partij maar een eenmanszaak…  In het verlengde hiervan kritiseert hij het heersende cultuurbeleid, met een Halbe Zijlstra – toen staatssecretaris van Cultuur – die over Vincent van Gogh (1853-1890) zei: ‘Die kreeg ook geen subsidie.’ Nasr zegt: ‘Begrippen als vrijheid worden als jokers ingezet wanneer het uitkomt om ons af te zetten tegen de islam en om het bezuinigingsbeleid te rechtvaardigen.’

Nasr ontwikkelde een links-liberale kritiek op politici en maatschappij, zij het met de nodige beperkingen. Daarom was één van zijn laatste wapenfeiten een lofdicht op Beatrix. Toch hebben de sponsors van de functie Dichter des Vaderlands – waaronder NRC en Koninklijke Bibliotheek – besloten om zijn opvolger niet meer te laten kiezen door het publiek, maar te benoemen via een speciale commissie. Dat lijkt een bewuste keuze voor minder uitgesproken kandidaten… Men is overduidelijk bang voor een al te kritische dichter!

De teksten van Nasr zijn meeslepend en krachtig. Zijn zoektocht naar het ʻechteʼ vaderland brengt hem voorbij de grenzen van eng nationalisme, van Birma tot Syrië. Hij putte inspiratie uit de Arabische Lente, ‘hele Egyptische gezinnen die achttien dagen lang scandeerden dat ze maar een ding wilden: leven in vrijheid. Een gesluierd meisje voegde daar voor de camera aan toe: “Just like you”.ʼ Het is nog te vroeg voor een afscheid.’

Ramsey Nasr: Mi have een droom – Alle vaderlandse gedichten, Uitg. De Bezige Bij, 176 pag.,  €19,90

 

Mogelijke sluiting van de Muziekbibliotheek


A l a r m !

 

De mogelijke sluiting van de Muziekbibliotheek als gevolg van de bezuinigingen heeft ernstige gevolgen voor een van de kerntaken van de omroepen: het brengen van kunst en cultuur.

De Muziekbibliotheek heeft als taak onder meer het beschikbaar stellen van muziekwerken en informatie daarover aan de omroepensembles, de samenstellers van de omroepseries en aan medewerkers van de publieke omroep, met name Radio 4. Daarnaast is een belangrijke taak het beheren en toegankelijk houden van de in de afgelopen 85 jaar opgebouwde omroepcollecties.

Wanneer stopt de kaalslag nu eens !!??

Muziekcentrum van de Omroep

Valentijnsconcert op 14 februari 2013 bij Muziekschool in Rockanje


Op donderdagavond  14 februari 2013 heeft  vanaf  19.00 uur het jaarlijkse Valentijnsconcert van Muziekschool Voorne plaats in het Muziekcentrum Westvoorne aan het Kolpapad 1 in Rockanje. In een gezellige sfeer  zullen de leerlingen  zingend, of op saxofoon, gitaar, piano, klein koper en strijkinstrumenten, muziek uit alle tijden presenteren.  De entree is gratis. 

Kijk ook op www.muziekschoolvoorne.nl

Bezuinigingen

In deze financieel moeilijke tijden heeft Muziekschool Voorne het ook bijzonder moeilijk. Zeker nu in Hellevoetsluis het voornemen bekend is gemaakt de subsidie voor de muziekschool vanaf 1 januari 2014 helemaal te schrappen. Andere gemeenten hebben aangekondigd ook de subsidies te heroverwegen. De gemeenten stellen dat u als zelfstandige burger ook heel goed zelf op zoek kunt gaan naar muzieklessen voor uw kind en dat ook zelf moet betalen. Natuurlijk is dat voor een groot deel waar. Het subsidie geld wordt echter NIET gebruikt als betaling voor de muzieklessen van uw kind maar is nodig voor het gebruik van locaties en het in stand houden van een professionele organisatie die kennis en kunde van docenten bundelt en zo lokaal ook scholen en verenigingen kan ondersteunen. Het wegvallen van de muziekschool zal een enorme verschraling van het aanbod aan muzieklessen tot gevolg hebben  DIT MAG NIET GEBEUREN!! Daarom is de Muziekschool Voorne volop in overleg met gemeenten en verschillende culturele partijen.

Muziekschool Voorne

Is kunst een linkse hobby!?


x93Kunstenaars worden weggezet als x91linkse hobbyx92 en [er] wordt op ze bezuinigd. Terwijl ze de wereld mooier maken!x94

Egbert-Jan Weeber, acteur, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam Cultuurstad 1970-2012: van Culturele Hoofdstad tot culturele kaalslag?


Arminius podium voor kunst, cultuur en debat

Subject: Rotterdam Cultuurstad: van Culturele Hoofdstad tot culturele kaalslag?

Arminius Checkpoint Geschiedenis

Rotterdam Cultuurstad 1970-2012: van Culturele Hoofdstad tot culturele kaalslag?

Zowel de landelijke overheid als de gemeente Rotterdam bezuinigen flink op cultuur. Checkpoint Geschiedenis maakt de balans op van de culturele ontwikkeling in Rotterdam van de afgelopen decennia vanaf 1970 tot heden.

Patricia van Ulzen geeft een lezing over de periode 1970 – 2001 waarna met Johan Moerman (Rotterdam Festivals) en Ari Versluis (fotograaf) de culturele balans wordt opgemaakt.

Gespreksleider is Jacques Bxf6rger (Museum Rotterdam) en de avond wordt afgerond met een kennisquiz en een borrel.

Checkpoint Geschiedenis is een samenwerking van Arminius, Geschiedenis.nl, Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam.

dinsdag 13 november 2012 | 20ur | entree x80 5 | Studenten en Rdampas x80 2,50

Arminius, podium voor kunst, cultuur en debatxa0
Museumpark 3
3015 CB xa0Rotterdam
T 010- 436 38 00

twitter.com/#!/ArminiusRdam
http://www.facebook.com/#!/Arminius.Rotterdam

Bennie Jolink spuwt gal


Bennie Jolink spuwt zijn gal over Nederlandse politici

(bronnen: o.a. Novum, Normaal) –

Bennie Jolink (Normaal) heeft het helemaal gehad met de Nederlandse politiek. De 66-jarige zanger zegt zich de laatste jaren ‘bont en blauw’ te ergeren aan het toenemende populisme in Den Haag, schrijft hij op de website van de boerenrockband.

 

Bennie Jolink spuwt gal over Nederlandse politiek

 

 

 

 

 

 

Vooral de (niet)partij van Geert Wilders (PVV)xa0krijgt ervan langs van Jolink. “Neem nou zo’n zwakbegaafde sukkel als die Dion Graus, die niet eens een fatsoenlijke volzin in het Nederlands kan uitspreken, met z’n animal cops. Honderden mensen bij de politie weg halen om cavia’s te gaan bewaken.”

Over ‘die trieste Venlose blondie’ wil Jolink liever helemaal niets kwijt. “Als je op deze partij stemt, ben je een grote stomkop”, aldus de zanger over de PVV.

Ook op het nieuwe album van de Achterhoekse band wordt Wilders aangepakt. De politicus krijgt flinke kritiek in het nummer Heb I-J Dat Ok. Om het statement nog wat kracht bij te zetten is in het artwork van het album een afbeelding te vinden waarop Wilders staat afgebeeld naast Adolf Hitler en Anders Breivik. Op de achtergrond zijn een hakenkruis en grafkruizen te zien.

Jolink is verder niet te spreken over premierxa0Mark Rutte, ‘die Nederland te schande heeft gemaakt door in het Europees Parlement niets te willen zeggen over het Polen meldpunt van de PVV’. Wanneer dexa0SPxa0gaat regeren ‘komen we honderd procent zeker in een nog veel ergere financixeble crisis’ en van PvdA-leider Diederik Samsom zakt Jolink’s broek af, omdat hij nodig zijn ‘gezinnetje erbij moet slepen’.

Noot: Deze site is niet bedoeld voor politieke standpunten (hoewel ik een tamelijk uitgesproken politieke visie heb, maar die ventileer ik liever elders), maar ik vond dit statement van een bekende muzikant toch wel de moeite waard om te plaatsen. Plaatsing wil overigens niet zeggen dat ik het geheel of gedeeltelijk met de geventileerde standpunten eens ben.
<