Een boek over (Voorne)Putten. Wie helpt mij?


Ik ben begonnen met het schrijven van een breed opgezet boek over (Voorne)Putten vroeger en nu. Wie kan/wil mij met materiaal of informatie, persoonlijke verhalen, anekdotes, herinneringen,  foto’s, tekeningen, kaarten, enz. helpen?
Alvast hartelijk dank.
De eerste mooie bijdragen zijn al binnen.
Zelf heb ik uiteraard ook al aardig wat illustraties en hoofdstukken-in-wording.

Botlek artikel over boek. 1

Botlek artikel over boek.2.

OPROEP: wie heeft materiaal over het eiland Putten?


Oproep: ik ben materiaal aan het verzamelen over het eiland Putten (vroeger en nu) voor een boek. Wie kan mij helpen? Ik zal er heel zorgvuldig mee omgaan.
Wordt materiaal van u in het boek opgenomen, dan wordt, als u dat goedvindt, uw naam ook vermeld in het boek.

Lees verder “OPROEP: wie heeft materiaal over het eiland Putten?”

Geervliet


De naam Geervliet betekent ‘een waterloop die schuin (= geer) staat op een andere (vliet)’. (Geer is ook: scheve zijde van een gebouw of stuk land.)
Geervliet is een kleine stad in de gemeente Bernisse (per 1 januari 2015 gemeente Nissewaard) ten zuiden van het Rotterdamse Botlekgebied, op het eiland Putten. Het aantal inwoners bedroeg in 2011: 1743. In 2014: 2205.
Graftombe van Nicolaas III Heer van Putten en Aleid Vrouwe van Strijen in de kerk van Geervliet .
Graftombe van Nicolaas III Heer van Putten en Aleid Vrouwe van Strijen in de kerk van Geervliet .

De oudste vermelding van Geervliet dateert van 1179, naar de daar gevestigde tol op de rivier de Bernisse. Mogelijk was deze tol gevestigd op een stelle of terp en groei er een dorp omheen. (De woorden terp en dorp hebben trouwens dezelfde etymologische oorsprong en betekenden zoiets als ‘landgoed’, ‘dorp’, ‘dorpsgemeenschap’.)

 

In 1381 kreeg Geervliet stadsrechten van Zweder III van Zuylen van Abcoude (ca. 1350-1400). Hij was Heer van Gaasbeek, Putten en Strijen en de zoon van Johanna van Horne (1320-1356), Vrouwe van Gaasbeek, en haar man, Gijsbrecht III van Zuylen van Abcoude. Zweder (Ook wel geschreven als Sweder) stierf als pelgrim in Toscane, in het tegenwoordige Italië.

Net als andere steden in de Lage Landen was Geervliet in de Middeleeuwen omringd en beschermd door stadsmuren, maar deze werden later grotendeels helaas verwoest door een brand. Het oude centrum bleef grotendeels intact en is dus nog steeds te bewonderen. Ook staat langs de Groenekruisweg nog steeds de Bernisse Molen, tegenwoordig een restaurant, gebouwd op een voormalige verdedigingstoren die deel uitmaakte van de stadsmuur.

In 1990 zijn er in Geervliet opnamen gemaakt voor de NCRV tv dramaserie “De Zomer van 1945” over de bevrijding van ons land uit de klauwen van het nazibeest.

De kerk

De kerk in Geervliet is een monumentaal gebouw dat dateert uit het begin van de 13de eeuw. De oorspronkelijke naam was: ‘Onze Lieve Vrouwe Kerk’. Het was uiteraard een rooms-katholieke kerk in die tijd. De kerk is gericht naar het oosten.

Geervliet verkreeg in 1307 van Nicolaas III Heer van Putten en Strijen, zeer veel privileges, landerijen, het recht van bedijking, het recht van tienden (een bepaalde belasting) en een Kapittel (college) van tien kanunniken.

Het in 1978 fraai gerestaureerde monument de Landswerf heeft vermoedelijk deel uitgemaakt van het complex huizen van de kanunniken van de kerk.

Doordat het aantal priesters zo werd uitgebreid, moest ook het koor worden vergroot. Vandaar het ongewoon lange koor in verhouding met de kerk. De toren is drie maal herbouwd en kreeg in 1650 zijn huidige vorm met een hoogte van 37 meter.

Omstreeks 1730 brandde de toren, getroffen door de bliksem, geheel af. De brand van 1743 verwoestte 23 huizen en 11 schuren in de Kerkstraat. Ter bestrijding van deze ramp mocht toen in alle steden en dorpen van Holland en West-Friesland een collecte worden gehouden.

Nicolaas en Aleida

De kerk stond vlakbij het kasteel, het zogenaamde Hof van Putten. Dit hof was eerst de woonplaats van Heer Nicolaas III en zijn eega, Vrouwe Aleida, later zetel van de Ruwaard van Putten en centrum van de rechtspraak (een schandpaal staat nog steeds naast de kerk). Het kasteel werd in 1823 gesloopt.

Toen het begraven in kerken in de 19de eeuw door de overheid werd verboden, werd langs de kerk een begraafplaats aangelegd met dezelfde indeling als de kerk (dus koor en kerk). Er zijn twee prachtige zerken in het koor van kanunniken, die in 1400 en 1500 begraven zijn.

(De term rijke stinkerds komt daar nog vandaan: alleen de rijken konden in de kerk worden begraven. Omdat dat al met al aardig ging stinken werden zij al gauw rijke stinkerds genoemd …)

In 1311 overleed Heer Nicolaas III van Putten, in 1316 volgde zijn vrouw Aleida
van Strijen. Ter ere van hen werd een grafmonument van blauwe Doornikse
(arduin) steen opgericht in de kerk. Gezicht en handen zijn gemaakt van wit
zandsteen. Het is voor Nederland een van de oudst bewaard gebleven voorbeelden van een sarcofaag waarop de overledenen levensgroot zijn gebeeldhouwd. Alle zerken zijn in het koor bijeen gebracht.

Buiten de kerk is een ingemetselde grafsteen en een schandpaal.

Stadhuis

De geschiedenis van het stadhuis van Geervliet gaat terug tot in de 14de eeuw. Toen bestond alleen nog maar het benedengedeelte, in 1346 gesticht als gasthuis (ziekenhuis) door Vrouwe Beatrijs van Putten (1295-1354), een zus van Oede van Putten en Strijen en een dochter van Nicolaas III en Aleida.
Het gebouw bood onderdak aan reizigers, zieken en armen. Binnen konden de
gelovigen door het nu gereconstrueerde koorhek de Heilige Mis volgen die in het
kapelgedeelte werd opgedragen. Het bakstenen gebouw werd in de loop der tijd enige malen vergroot en gewijzigd.

Rond 1500 nam het stadsbestuur van Geervliet er zijn intrek. In 1516 maakte men dan ook gewag van ‘Het Gasthuys tot Gheervliet dat men hout voor ‘t Stadhuys aldaer‘.

Omdat het dijkcollege van de Ring van Putten er ook kwam te vergaderen maakte men in 1633 boven de begane grond de gemeenlandskamer, te bereiken via een eigen bordes aan de voorgevel. In 1823 werd dit bordes vervangen door het bordes met schildhoudende leeuwen. Later deed de gemeenlandskamer tot
aan de gemeentelijke herindeling in 1980 (toen Geervliet deel werd van de gemeente Bernisse) dienst als raadzaal.

Toen het benedendeel zijn vroegere bestemming had verloren, werd het gebruikt
als stadswaag, vleeshal, woning van de stadschirurgijn en -bode, brandspuithuis
en zelfs cachot. Tot 1823 bezat de voorzijde een trapgevel. Aan de oude kapel
herinneren nog de spitsboogramen in de zijgevels. De trots van het tussen 1964
-1966 gerestaureerde stadhuis is de voormalige raadzaal. Men komt er binnen via een unieke, laatgotische eiken deur uit ca. 1500, voorzien van vierpassen,
waarin de nerfrichting van het hout kunstig gebruikt is. (Een vierpas is een bepaalde vorm in maaswerk (= stenen versiering in geometrische patronen, in het boogveld van gotische vensters en nissen) waarbij vier overlappende cirkels (de passen) in een vierhoek gelegen zijn en open zijn aan de kant waar ze elkaar raken. Ze werden voornamelijk toegepast in gotische vensters en werden veelvuldig gebruikt in combinatie met andere sierlijke motieven. Ze kunnen ‘blind’ of opengewerkt zijn. De vier naar binnen wijzende punten worden ieder een toot genoemd. Een vierpas heeft vier cirkels. Wanneer de cirkels van een motief ieder een spitse punt hebben wordt dat een vierblad genoemd. Ook bestaan er motieven met drie bladeren (drieblad) en drie cirkels (driepas).
Pronkstukken van de vroegere raadzaal zijn de uit de gesloopte Hof van Putten
geredde wapenborden (gedateerd 1588, 1642, 1654 en 1768). Samen met twee
schoorsteenstukken zijn ze een herinnering aan de tijd dat het Land van Putten
zijn eigen rechtspraak had. Het sfeervolle vertrek lokt tegenwoordig vele
bruidsparen, die er elkaar het jawoord kunnen geven.

Oudheidkamer

Op de zolderverdieping van het voormalige stadhuis is de Oudheidkamer, een klein museum met een interessante verzameling gebruiksvoorwerpen en archeologische vondsten. Opgegraven aardewerk, een houden nap, gebruiksvoorwerpen, lijfsieraden, bokalen, documenten, tekeningen, wandtegels,
zilveren en bronzen munten, speren, lansen, zwaarden, bijlen, oude kaarten en
foto’s. De Oudheidkamer wordt beheerd en verzorgd door de Stichting
Oud-Geervliet.

Jan Bontje november 2014 (diverse bronnen, waaronder wikipedia en eigen archief)

Lees verder “Geervliet”

Gedicht: Nissewaard


Nissewaard

nog even en wij wonen
in ‘t  nieuwe Nissewaard
maar blijven Spijkenisser

met Hekelingen wordt de stad
een deel van Nissewaard
op Voorne-Putten’s vlakke land

de toekomst slaat de trom
het tij is niet te keren
: de moeite alles waard!

de kernen, stad en dorpen
van landschapskroon Bernisse
behouden dus hun schoonheid

en ook hun fraai gezicht
dat is ze alles waard
ook straks in Nissewaard

we kijken naar de toekomst
’t verleden slaan we op
in collectief geheugen

het is dus niet verloren
dat leert de muze Clio
haar wijsheid is een troost

wees trots op Spijkenisse
dat ooit een dorpje was
en straks een glansrijk deel 

van een groots en mooi geheel

Jan Bontje, juli 2013

Gedicht: leven doet hopen leven doet hopen
 
 leven doet hopen
 zei de man met de bultrug
 en gelijk had hij
  
 een aforisme te pakken
 voor zijn reis naar ontopia
 die het reisbureau
 hem aangepraat had
  
 hoewel hij vanwege zijn gebrek
 twee stoelen moest betalen
 -zaken zijn zaken en de crisis weet u-
 op vlucht 9-11-666
  
 vond de man dat geen bezwaar
 al vond hij het wel raar
 dat men niet naar zijn bultrug omkeek
  
 hoop doet leven
 vergiste hij zich
 en naam plaats in het vliegtuig
 op de vlucht naar de geschiedenis
  
© Jan Bontje juli 2013

Bladen uit 9de eeuws document ontdekt


Twee onderzoekers hebben in Amsterdam een aantal bladen uit een 9de eeuws manuscript ontdekt. De pagina’s zaten verwerkt in de band van een 16de  eeuws boek en kwamen oorspronkelijk uit een manuscript uit het persoonlijke bezit van keizer Karel de Kale, zo maakte de Universiteit van Amsterdam (UvA) op donderdag 11 april 2013 bekend.

 

Bladen uit negende-eeuws document ontdekt

Het boek maakt deel uit van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Professor Nicholas Pickwoad, een expert op het gebied van boekbanden, constateerde dat de band die was gebruikt voor het inbinden van een werk van de kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564), was gemaakt van hergebruikt perkament uit een zeer oud manuscript.

Mediëviste prof. Rosamond McKitterick stelde vast dat het oorspronkelijke manuscript moest zijn gemaakt rond 860. Uit verder onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, de UvA en radiologen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam bleek uiteindelijk dat het ging om een liturgisch manuscript van keizer Karel de Kale (823-877). Net als zijn grootvader Karel de Grote (742 of 748? – 28 januari 814) stimuleerde Karel de Kale de productie van fraai versierde en geschreven handschriften. Uit die periode zijn volgens ded betrokken geleerden weinig vergelijkbare manuscripten bewaard gebleven. Een unieke vondst dus!

 

 

(Bronnen: o.a. Novum, wikipedia en eigen bronnen) –

 

1 en 3 maart 2013: theater over 800 jaar Oisterwijk’s erfgoed


Vrijdag 1 maart 2013 in Moergestel en zondag 3 maart in Oisterwijk: verhalen en theater over 800 jaar Oisterwijk’s erfgoed!

Oisterwijk viert van februari  2012 t/m februari  2013 dat het 800 jaar stadsrechten heeft. Basisschoolleerlingen hebben lessen over Oisterwijk’s erfgoed gevolgd, een expositie ingericht in als ‘kijkdoos’ gebruikte zeecontainer, en verhalen verzonnen bij de topstukken uit deze exposities.

Op 1 maart 2013 om 15.00 uur in theater Den Boogaard (Moergestel) vertellingen en toneel bij (o.a.) trompetten uit 1812 en een karnton uit 1913.

Uitgevoerd door o.a.
– voorleeskampioen 2012 Robin Ketelaers
– finalist 2013 Renée Sijperda
– leerlingen van BS De Tovervogel

Op 3 maart 2013 om 15.00 uur in theater Tiliander (Oisterwijk) gaat het over een collier uit 1212, een dagboek uit 1944 en de stand van de techniek in 2037.

Met:
– een film van BS de Kikkenduut
– een stuk van leerlingen van BS Darwin
– solotoneel door Sarah Keukelaar (BS Den Akker)

Entree € 8,50 incl. boek (164 blz.) met alle theaterteksten. Reserveer via bertram.westera [at] gmail.com of koop een kaartje aan de kassa op de middag zelf.

Mogelijk gemaakt door o.a.
– Fonds voor Cultuurparticipatie en diverse regionale en plaatselijke fondsen
– De Bresser Euromovers BV en andere sponsoren
– tientallen vrijwilligers

Een groot cultureel project dat op vele fronten samenbindend heeft gewerkt – met dank aan iedereen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom maar vooral aan al die honderden basisschoolleerlingen!