(z)onder woorden


(z)onder woorden

… en struikelde
over een struikelsteen
ter nagedachtenis
aan de joden
die in de oorlog
-het was niet de zijne
want daarvoor
was hij te jong
maar hij wist er veel van
omdat hij op school oplette en
omdat zijn ouders hem
hadden opgevoed-
waren
weggevoerd
vermoord
vergast
hij werd er stil van
voegde er onhoorbare woorden aan toe
soms is dat
meer waard
dan duizend woorden
-wanneer je oprecht
meeleeft
met de doden
die geliquideerd werden
om wat zij waren-
en ze op die wijze
in leven houdt

Jan Bontje september 2013

Gedicht: odyssee


odyssee

mooie afschuwelijke
meeslepende
golvende kolkende
wiegende
dreigende
ziedende
vernielende
scheppende
overstromende zee-
land
luctor et emergo
we polderen
ontpolderen
de zee neemt en geeft
beukt tegen duinen dijken zeeweringen

moeder van leven van
foraminiferen
dinoflagellaten
radiolaria
diatomeeën
fytoplankton
walvissen

Middellandse Zee
zee van Aigeus
witte zeilen zwarte zeilen
Atlantische Oceaan
transport wereldreizen
7 wereldzeeën
notendop zeekasteel
Titanic
hoogmoed

o die zee…

Jan Bontje augustus 2013