Gedicht: De keuze


Catharine van der Linden
Catharine van der Linden

Ik kwam zojuist dit fraaie gedicht tegen: De Keuze. Het is van de dichteres Catharina van der Linden (1909-2002).

Catharina van der Linden was pas 12 jaar toen ze (’s nachts!) haar eerste gedicht schreef. Ze noteerde het de dag erna in haar logboek, zoals ze haar hele leven lang de duizenden (!) gedichten die ze maakte in logboeken bleef rubriceren.
Het leverde een opmerkelijke en zeer omvangrijke nalatenschap op die na haar dood werd gelegateerd aan het Letterkundig Museum in Den Haag.

“Mijn duizendbladig boek” (2005) bevat een ruime selectie uit de gepubliceerde en ongepubliceerde gedichten van Catharina van der Linden. Haar laatste uitgeefster koos voor deze uitgave de mooiste gedichten van Van der Linden, die een goed beeld geven van haar helaas in de vergetelheid geraakte poëzie.

De keuze
Catharina van der Linden

geef mij een boom
een stastam
een groeilong
die zwaait en zwenkt
in de tijd.
in de volhardende wind
sta ik liever getergd
in regen die striemt
dan namaak-goden te dienen
met een neer-zwiepend lijf
en voze vruchten.

Tekeningen Peter van Straaten naar Letterkundig Museum


Het Letterkundig Museum in Den Haag heeft zijn collectie 
uitgebreid met literaire cartoons van Peter van Straaten. 
In totaal verwierf het museum 145 werken van de tekenaar. 
In 2008 bracht Van Straaten het gros van zijn tekeningen 
al onder bij het museum.
De in 1935 geboren tekenaar werd onder meer bekroond met de 
Gouden Ganzenveer (2006), de Inktspotprijs (1994,1997, 2003,
2010) en de Stripschapprijs (1983). 
Zijn tekeningen verschenen o.a. in Vrij Nederland, Het Parool 
en de Volkskrant.
Het Letterkundig Museum in Den Haag wijdt t.g.v. de aanwinst 
een kleine tentoonstelling aan het werk van Van Straaten.
Daarin staan twee van zijn geliefde thema's centraal: 
literatuur en erotiek.