Gedicht: Pensioenen (door Annette van Grondelle-Kreuk)


Pensioenen

 

De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee

 

En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En als was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood

 

De rijkeren wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas

 

Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is

 

En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van ’t geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld

 

Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min

 

Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT

 

Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar

 

Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag

 

Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa
Dus pak je rollator en werken, opa!!

 

Kom op partijen, heb geen harten van steen
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad

 

Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de pluchezittende dames en heren?

 
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund
Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund.

 

Annette van Grondelle-Kreuk, augustus 2012

 

 

 

 

 

Toespraak Koen Brams tijdens BOIJMANS BEZET op 26 juni 2011


Tekst Koen Brams Boijmans Bezetxa0

26-06-2011

 

Beste kunstenaars, geachte collega’s, dierbare vrienden van de kunst,

 

Het zogenaamde “nieuwe” cultuurbeleid van de regering Rutte is het product van extreem neoliberalisme en rabiaat nationalisme. Extreem neoliberalisme legt de volledige regie van welzijn en welvaart bij het individu. Het heet dan – en ik citeer Staatssecretaris Zijlstra -dat “het na het verlaten van het onderwijs aan de kunstenaar is om zijn eigen weg te vinden” en dat “ontwikkeling van bewezen talent niet meer via aparte instellingen moet worden gestimuleerd, maar via de kunstenaar zelf” en dat het bewezen talent zelf “diensten op het gebied van praktijkverdieping of nascholing moet kunnen kopen” en dat met subsidies enkel ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Op basis van deze volledig op het individu toegesneden beleidsvoornemen worden startstipendia verlaagd en hervormd. Aan de hand van dit neoliberale model worden de postacademische instellingen – xa0zoals de Jan van Eyck Academiexa0 – de productiehuizen en andere broedplekken gesloten. Het is immers voortaan aan de individuele kunstenaar zelf om “diensten op het gebied van praktijkverdieping of nascholing” aan te schaffen. “Voor nascholing of praktijkverdieping is de cultuursector zelf verantwoordelijk. Dit geldt al voor andere sectoren, zoals de advocatuur, de bouw en de techniek” aldus nog de Staatssecretaris.

Lees verder “Toespraak Koen Brams tijdens BOIJMANS BEZET op 26 juni 2011”

Onderzoeken wat beschaving zou moeten zijn (Berthe Spoelstra, initatiefneemster van de Mars der Beschaving)


Op de foto: Berthe Spoelstra
Foto door: Sofie Knijff

Onderzoeken wat beschaving zou moeten zijn

donderdag, 30 juni 2011
xa0

“Wij gaan een samenleving tegemoet waarin het recht van de sterkste geldt, nuance als zwakte wordt gezien, waarin geld het wint van schoonheid en macht van zorg.” Dat zegt Berthe Spoelstra, initatiefneemster van de Mars der Beschaving.

 

‘Het kabinetsbeleid breekt af wat een beschaving nodig heeft. Zorg, schoonheid en een goede visie op de toekomst.xa0En dat treft ons allemaal.’ Vanuit deze verontwaardiging kwamen enkele jonge en onafhankelijke theatermakers op het idee voorxa0Mars der Beschaving.

Lees verder “Onderzoeken wat beschaving zou moeten zijn (Berthe Spoelstra, initatiefneemster van de Mars der Beschaving)”

Verontwaardig U! Vrij naar: Indignez vous! van Stéphane Hessel


Verontwaardig U!

I.
Mijn lange leven heeft mij een reeks van redenen gegeven om verontwaardigd te zijn. 93 jaar, ben ik. Dit is mijn allerlaatste etappe. Vóór ik over de streep fiets wilde ik u nog wat zeggen. Ik wil u aanraden u te verzetten. Ik wil u aanraden verontwaardigd te worden. Ik wil u aanraden verontwaardigd te worden, en verontwaardigd te blijven. Uw hele leven lang. Net zoals ik.
U bent allemaal opgegroeid in een wereld die gebouwd is op het puin van de oorlog. Opgebouwd door mensen die zo oud zouden zijn als ik – als ze nog hadden geleefd. Wij hebben voor ons land een aantal principes en waarden voorgesteld die de basis moesten vormen voor onze opbouw. Deze principes en waarden hebben we nodig – vandaag meer dan ooit.
Ik ben een van de laatsten, en binnenkort is het voor mij voorbij. Het is aan u om ervoor te zorgen dat onze maatschappij een maatschappij wordt waar u trots op kunt zijn.
Niet deze maatschappij van achterdocht als het gaat om immigranten, niet deze maatschappij van autochtonen en allochtonen, van legalen en illegalen, van uitzettingen en van opgegroeide kinderen die mogen blijven omdat zij per ongeluk teveel verwesterd zijn. Niet deze maatschappij waarin mensenrechten minder belangrijk zijn dan welvaart, omdat alleen dat wat geld oplevert, recht heeft om te bestaan.
Wij, veteranen van de verzetsbewegingen en van de strijdkrachten, roepen de jonge generaties op om de erfenis en de idealen van het verzet tot leven te brengen en ze dóór te geven. Wij zeggen tegen hen: neem onze plaats in, kom in verzet!

II.
Wij zagen een land voor ons, waarin niemand voor zijn broodwinning hoefde te vrezen als hij ziek werd. Waar een vluchteling een veilige haven kan vinden, zonder als misdadiger of opportunist afgeschilderd te worden. Wij zagen een land voor ons, waarin verdienste de maat is voor macht en invloed, en niet bezit. Wij zagen een land voor ons, waarin ieder kind, in elk dorp, in elke stad, in elke wijk, de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen. Een land waarin elke vader en elke moeder, ongeacht hun eigen inkomen, het genoegen en de trots kan beleven, om hun zoon of dochter een diploma van de universiteit in ontvangst te zien nemen.

III.
Waar halen ze het lef vandaan, om te zeggen dat er voor deze elementaire zaken geen geld meer is? Geen geld voor fatsoen, voor waardigheid, voor onderwijs, voor schoonheid of voor natuur? Terwijl de macht van het geld nog nooit zo groot, zo onbeschaamd, (…) is geweest.
Waar halen ze het lef vandaan, om chronisch zieken méé te laten betalen voor huizenbezitters? Hoe bestaan ze het, om de spoorwegen te laten wegrotten en in plaats daarvan ons landschap te bedekken onder steeds meer zwarte stroken asfalt? Hoe halen ze het in hun hoofd om onze economie in handen te laten van dezelfde gokverslaafden, die ons keer op keer met hun piramidespelen bedriegen? Waar halen ze het gore lef vandaan om in onze naam te capituleren voor het materialisme?
Ik raad u aan zich te verzetten. Ik raad u aan u te verontwaardigen.

IV.
Zeker, de ervaring van een hoogbejaarde zoals ik, die geboren ben in 1917, is anders dan de ervaring van de jonge mensen van nu. U heeft niet zulke duidelijke redenen om u in te zetten. Voor ons was in het verzet gaan het niet accepteren van de Duitse bezetting, van de nederlaag. Dat was betrekkelijk eenvoudig.
Het is waar, de redenen om in verzet te komen lijken nu misschien minder duidelijk. De wereld lijkt ingewikkelder. Wie geeft er leiding, wie beslist? Het is niet altijd makkelijk om wijs te worden uit alle stromingen die over ons regeren. Het is een onmetelijke wereld en we leven in een onderling verband zoals dat nooit eerder heeft bestaan.
Het is verleidelijk om, ten overstaan van deze complexiteit, de handen in de lucht te gooien. De slechtst denkbare houding is onverschilligheid, zeggen “ik kan er niets aan doen, ik red me wel”. Als jullie je zo gedragen, verliezen jullie een van de meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt. Een van de onmisbare eigenschappen: het vermogen om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit.

V.
Ik wil u een voorbeeld geven waar ik zelf een niet geringe hand in heb gehad: De Universele Verklaring van de Rechten van Mens. U kent dit document als de ultieme morele maatstaf; het enige document waarmee het gedrag van zelfs de machtigste staten wordt beoordeeld. En toch: wat is het meer dan een stuk papier? Er is niemand, geen rechter, geen politie, die de mensenrechten kan afdwingen. Het zijn gewoon maar woorden op papier.
Maar tegelijk beschrijven deze woorden de hoogste aspiratie van de mens; een rechtvaardige wereld voor allen. Dat is de hoop, die in dat document beschreven staat. Dat is de onbeschaamde ambitie die wij uitspraken. Zelfs na vijf jaar massamoord en andere verschrikkingen van oorlog en haat, durfden wij niet alleen te spreken over hoop, maar iets in het leven te roepen dat uit louter hoop bestaat.

VI.
Uw wereld is ingewikkelder dan die van ons was. En het is niet gemakkelijk om in de veelheid van meningen en opinies uw richting te bepalen. Maar wij lieten u een erfenis na. Een kostbaar bouwwerk, waar wij ons hele leven aan gewijd hebben, waar wij onze hoogste aspiraties in hebben verwerkt, en onze diepste overtuigingen. En nu deze erfenis verkaveld en aan de hoogste bieder verkocht wordt, raad ik u aan u te verzetten.
Mijn wereld is het niet meer, het is de uwe, om ermee te doen en laten wat u goed en verstandig lijkt. Maar ik raad u aan u te verzetten. Ik raad u aan u ten diepste te verontwaardigen en weerstand te bieden.
Aan al degenen, mannen en vrouwen, die de 21ste eeuw haar beslag zullen geven, zeggen wij, met gevoelens van genegenheid:

'Scheppen is weerstand bieden.
Weerstand bieden is scheppen.'

Deze tekst is een bewerking van het essay Indignez Vous! van Stéphane Hessel (2010), waarbij gebruik is gemaakt van de vertaling door Hannie Vermeer-Pardoen: Neem het niet!, (Uitgeverij van Gennep, 2011).

___________________________________

Deze tekst werd door drie acteurs beurtelings uitgesproken tijdens de manifestatie op het Malieveld in Den Haag na de Mars der Beschaving, tegen de ‘barbaarse’ bezuinigingen op de kunst- en cultuursector, op 27 juni 2011.

IMG_2003

P.S. Stéphane Hessel, geboren op 29 oktober 1917 in Berlijn, overleed op 27 februari 2013 in Parijs.

Stéphane Hessel, 1917-2013
Stéphane Hessel, 1917-2013


Redevoering Ramsey Nasr op het Tahrir veld in Den Haag, 27 juni 2011


Dit is de volledige tekst die de Dichter des Vaderland, Ramsey Nasr, gisteren uitsprak op het Malieveld in Den Haag. (U kunt hem hier beluisteren.)

 

Beste meneer Rutte,

 

ik neem aan dat u mij kunt horen, of anders uw onderknuppel wel, Hobbitliefhebber Halbe.

 

Ik sta hier niet voor de kunst. U wilt de kunstsector op eigen benen laten staan, en dat is mooi. U gaat ervan uit dat het Amerikaanse stelsel over anderhalf jaar ook floreert in Nederland. Het zou zo maar kunnen. U kent ze waarschijnlijk wel, die mecenassen die staan te popelen om alle gaten op te vullen die uw Ork momenteel aan het slaan is.

Lees verder “Redevoering Ramsey Nasr op het Tahrir veld in Den Haag, 27 juni 2011”