Komrij’s Portugees huis wordt internationaal poëziecentrum


Huize Komrij in Portugal wordt in het najaar van 2013 een baken voor iedereen die met poëzie bezig is, aldus Charles Hofman, Komrij’s levenspartner.

Een geweldig mooi bericht!

Gerrit Komrij © Hollandse Hoogte

Jan Haerynck, die een Jan Hoet-biografie schrijft in Komrij’s huis in ‘Villa Pouca’ in Portugal, vernam van uitgeverij De Bezige Bij dat de kogel door de kerk is. Nog in het najaar van 2013 wordt het Portugese huis van Komrij een internationaal uitwisselingscentrum voor dichters en iedereen die met poëzie begaan is.

Komrij (1944-2012) was een groot promotor van de poëzie; hij schreef niet alleen zelf gedichten, maar financierde ook allerlei initiatieven: van het uitbrengen in 2010 van een dichtersreeks voor debutanten (‘De Sandwichreeks‘) tot het steunen  van een poëzietijdschrift (‘Awater‘) en dito vereniging en de jaarlijkse Turing Nationale Gedichtenwedstrijd, waar iedereen die een dichtregel op papier wil zetten aan kan meedoen. Uiteraard deed Komrij ook via zijn  beroemde poëziebloemlezingen de poëzie alle eer aan.

Daarom besloot Charles Hofman, partner van Komrij, in samenspraak met Suzanne Holtzer van De Bezige Bij, om het voormalige huis van Komrij als dichterscentrum te laten functioneren. Op die manier wordt de herinnering aan Komrij “het poëziebeest” levendig gehouden. Hofman en Holtzer vertelden Haerynck dat de subsidie-aanvragen al de deur uit zijn om dit initiatief alle kans van slagen te geven. Maar dat het er komt, staat vast. Suzanne Holtzer zegt het zo: ‘Charles Hofman heeft een heel duidelijke en betrokken visie op hoe het moet worden. Hij wil niet alleen de geest en het werk van Komrij levend houden – de literaire nalatenschap is daar ook te bekijken – maar vooral ruimte bieden aan anderen die betekenis willen geven aan de poëzie.’

(bronnen: o.a. Knack.be en eigen bronnen)