Vrijheid is een werkwoord


Aandacht voor en nadenken over vrijheid is van onnoemelijk groot belang. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid: vrijheid moet veroverd worden en daarna steeds weer veiliggesteld worden. Debatteren, discussiëren, lezen, onderwijzen, herdenken, herinneringen ophalen (verhalen vertellen), geschiedenisonderwijs, kunstuitingen (die op de een of andere manier altijd met vrijheid van doen hebben), enz. enz.: het kan niet genoeg gebeuren. Vrijheid is een werkwoord!

 

Op zaterdagmorgen 4 mei 2013 zendt Look tv (Schiedam) vanaf kwart over 10 live een programma uit met een viertal gasten die praten over wat zij hebben met Dodenherdenking en Vrijheid… Deze vier zijn: zanger/gitarist Asher, de Schiedamse dichteres Anneke-Willemse-Meeder, de Schiedamse dichter Jan van der Waal en ‘woordenaar’ Jan Bontje.

5meiPodiumRood

Op zondag 5 mei 2013 is er in restaurant café-chantant Asher (Hoogstraat 124 Schiedam) van 11 uur tot 20 over 4 een extra lange editie van ‘MUZIEK en POËZIE bij Asher aan de Schie‘ met als vijfvoudig thema: Vrede, Vrijheid, Vriendschap, Vreugde en Vrolijkheid’. Ook hier dus staat Vrijheid centraal en wel verbonden met de andere Vier V’s zonder welke die vrijheid een loos begrip is. De toegang is uiteraard gratis.

Leve de vrijheid!

Flyer 20ste MenP

Verslag van de 11de LiteRAR en Muziek in RAR op 21 april 2013


Op 21 april 2013 werd de elfde editie van deze literair-muzikale salon gehouden in de galerie van Regio Art Rijnmond (RAR) aan het Noordeinde in Spijkenisse.

Wegens afwezigheid van de voorzitter van RAR, Koos Verkerk (beterschap!) nam presentator Jan Bontje de honneurs waar en hield de gebruikelijke causerie, waarna hij deze 11de editie van LiteRAR een Muziek opende.

Willem, inmiddels de ‘huis troubadour’ van LiteRAR en Muziek, opende met een lied van zanger en kleinkunstenaar Dimitri van Toren: ‘Wonderland muziek’.

Huistroudadour Willem
Huistroudadour Willem

*
Lees verder “Verslag van de 11de LiteRAR en Muziek in RAR op 21 april 2013”

Vrijheidsbos Brielle


In 2005 is in Brielle het Vrijheidsbos aangelegd als blijvende waarschuwing tegen oorlog en dito herinnering aan de noodzaak om te blijven ijveren voor vrede en vrijheid.

In datzelfde jaar is een groot aantal gedichten op maquettes geplaatst, van schoolkinderen en volwassen dichters uit de regio en omstreken.

Een van de gedichten is van Pim, toen leerling in Groep 7 van basisschool de Tiende Penning in Vierpolders:

Het leven is kort
dus moet je er wat mee doen.
Sommigen zijn rijk,
sommigen zijn arm.
Vrijheid is voor rijk en arm.

Ik vind dit gedicht heel mooi: deze jonge scholier zag al heel goed dat er zowel arm als rijk is, maar óók – en dat is in die zin bijzonder dat lang niet iedere volwassene dat beseft – dat ongeacht status of inkomen iedereen recht heeft op vrijheid.

Ook een gedicht van de Tsjechisch-Nederlandse dichteres Jana Beranová staat in dit bos:

Als niemand luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van woorden.

Dit gedicht is de campagnetekst van Amnesty International Nederland geworden.

Ook van mij staat er een gedicht: het is een bontje/senryu:


"Vrede" zei het kind
"Vrede" zei de generaal,
maar het klonk anders.

Lees verder “Vrijheidsbos Brielle”

Verslag Samen In Spijkenisse Festival in MEI op 8 maart 2013


In het kader van het “Samen In Spijkenisse Festival” waren senioren uitgenodigd voor een gezellige en verrassende muziekmiddag op vrijdagmiddag 8 maart 2013 in Ontmoetingscentrum Mei (Herman Gorterhof, Winston Churchilllaan 31, Spijkenisse) van half twee tot vier uur.

Behalve de senioren was ook een groep leerlingen van het ROC Zadkine en Penta Hoogvliet aanwezig. Twee van hen, Ackeo Liefde en Chris de Man, verzorgden de presentatie. Het was leuk om wat van elkaars muziek te horen en er actief mee bezig te zijn. Dat was dan ook precies de bedoeling. Er was muziek van “toen” en van nu en soms ook muziek van “toen” in een nieuw jasje. Ook was er een zangeres die solo zong en met de juiste begeleiding  nog veel van zich zal kunnen laten horen.
De leerlingen zongen “Het dorp” in de “oorspronkelijke” Nederlandse tekst (dat een volstrekte hertaling was van het Franse “La Montagne”) én als pastiche in een modern jasje onder de titel “De laptop van mijn vader”. Heerlijk om te horen voor jong en oud.

Woordenaar Jan Bontje verleende ook zijn medewerking. Hij hield een praatje over de relatie tussen muziek en poëzie. Die relatie is duizenden jaren oud, zo betoogde hij: een andere naam voor poëzie bijv. is lyriek omdat in het Oude Griekenland poëzie werd gelezen onder begeleiding van een lierspeler… Hij citeerde de mogelijk oudst bekende dichteres: Sappho van Lesbos.
In de jaren ’30 had je de talking blues en nu hebben we de rap
Jan refereerde ook aan het feit dat het die dag, 8 maart, Internationale Vrouwendag was en dat die dag eind 19de eeuw begon met een staking van Amerikaanse arbeidsters. Zij zongen daarbij o.a. een lied met de veelzeggende titel “Brood en rozen“. 1)

Na de pauze, waarin de leerlingen zelfgemaakte hapjes uitdeelden, gaf Daveson Ignatia een workshop rap. Het publiek deed enthousiast mee en er ontstond een grappige rap over de schilder Vincent van Gogh.

Tot slot kon (mee)gezongen worden. Het bedrijf Light-Sound & Co. zorgde voor de muziek en karaoke.

Generatiekloof? Daarvan was hier in ieder geval niet veel te merken. Chapeau voor de organisatoren!

 

WS 12 maart 2013 verslag

______________________________________________________________________________

1) De tekst van het lied:

Brood en rozen

Vrouwen trekken door de straten
’t Lijkt wel of de zon verrees
In miljoenen doffe keukens
In duizend maffe ateliers
Al die vrouwen hebben eind’lijk
Voor hun vrijheid nu gekozen
En zij zingen: Geef ons brood
Maar geef ons voortaan ook eens rozen

Vrouwen trekken door de straten
Uitgestapt uit het gareel
Zij verlangen van de kansen
In het leven ook hun deel
Een gareel is goed voor ossen
Maar voor mensen uit den boze
Ja, wij willen brood natuurlijk
Maar we willen ook graag rozen

Vrouwen trekken door de straten
’t Gaat ook om de man z’n recht
Die precies als al die vrouwen
Om de broodvraag blijft geknecht
’t Leven is niet om te zwoegen
In een sleur, dat uitzichtloze
ook een hart kan soms verhongeren
Geef ons brood, maar geef ook rozen

 

 

 

1 en 3 maart 2013: theater over 800 jaar Oisterwijk’s erfgoed


Vrijdag 1 maart 2013 in Moergestel en zondag 3 maart in Oisterwijk: verhalen en theater over 800 jaar Oisterwijk’s erfgoed!

Oisterwijk viert van februari  2012 t/m februari  2013 dat het 800 jaar stadsrechten heeft. Basisschoolleerlingen hebben lessen over Oisterwijk’s erfgoed gevolgd, een expositie ingericht in als ‘kijkdoos’ gebruikte zeecontainer, en verhalen verzonnen bij de topstukken uit deze exposities.

Op 1 maart 2013 om 15.00 uur in theater Den Boogaard (Moergestel) vertellingen en toneel bij (o.a.) trompetten uit 1812 en een karnton uit 1913.

Uitgevoerd door o.a.
– voorleeskampioen 2012 Robin Ketelaers
– finalist 2013 Renée Sijperda
– leerlingen van BS De Tovervogel

Op 3 maart 2013 om 15.00 uur in theater Tiliander (Oisterwijk) gaat het over een collier uit 1212, een dagboek uit 1944 en de stand van de techniek in 2037.

Met:
– een film van BS de Kikkenduut
– een stuk van leerlingen van BS Darwin
– solotoneel door Sarah Keukelaar (BS Den Akker)

Entree € 8,50 incl. boek (164 blz.) met alle theaterteksten. Reserveer via bertram.westera [at] gmail.com of koop een kaartje aan de kassa op de middag zelf.

Mogelijk gemaakt door o.a.
– Fonds voor Cultuurparticipatie en diverse regionale en plaatselijke fondsen
– De Bresser Euromovers BV en andere sponsoren
– tientallen vrijwilligers

Een groot cultureel project dat op vele fronten samenbindend heeft gewerkt – met dank aan iedereen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom maar vooral aan al die honderden basisschoolleerlingen!

Valentijnsconcert op 14 februari 2013 bij Muziekschool in Rockanje


Op donderdagavond  14 februari 2013 heeft  vanaf  19.00 uur het jaarlijkse Valentijnsconcert van Muziekschool Voorne plaats in het Muziekcentrum Westvoorne aan het Kolpapad 1 in Rockanje. In een gezellige sfeer  zullen de leerlingen  zingend, of op saxofoon, gitaar, piano, klein koper en strijkinstrumenten, muziek uit alle tijden presenteren.  De entree is gratis. 

Kijk ook op www.muziekschoolvoorne.nl

Bezuinigingen

In deze financieel moeilijke tijden heeft Muziekschool Voorne het ook bijzonder moeilijk. Zeker nu in Hellevoetsluis het voornemen bekend is gemaakt de subsidie voor de muziekschool vanaf 1 januari 2014 helemaal te schrappen. Andere gemeenten hebben aangekondigd ook de subsidies te heroverwegen. De gemeenten stellen dat u als zelfstandige burger ook heel goed zelf op zoek kunt gaan naar muzieklessen voor uw kind en dat ook zelf moet betalen. Natuurlijk is dat voor een groot deel waar. Het subsidie geld wordt echter NIET gebruikt als betaling voor de muzieklessen van uw kind maar is nodig voor het gebruik van locaties en het in stand houden van een professionele organisatie die kennis en kunde van docenten bundelt en zo lokaal ook scholen en verenigingen kan ondersteunen. Het wegvallen van de muziekschool zal een enorme verschraling van het aanbod aan muzieklessen tot gevolg hebben  DIT MAG NIET GEBEUREN!! Daarom is de Muziekschool Voorne volop in overleg met gemeenten en verschillende culturele partijen.

Muziekschool Voorne

Extra prijsuitreiking RAR kinderkunstwedstrijd 2012


EXTRA PRIJSUITREIKING

Op zaterdag 12 januari 2013 werd ion Galerie RAR feestelijk het nieuwe jaar ingeluid, werd in een barstensvolle galerie de kinderkunsttentoonstelling geopend en reikte wethouder Kees Dijkman van Spijkenisse de prijzen uit.

Niet alle prijswinnaars konden aanwezig zijn en dat was natuurlijk heel jammer. Om de prijzen alsnog in de galerie met een feestelijk tintje uit te reiken was Koos Verkerk op donderdag 24 januari 2013 in de galerie om alsnog aan een tweetal winnaars in het spreekwoordelijke winterse zonnetje te zetten.

Lees hier verder: Extra prijsuitreiking RAR kinderkunstwedstrijd 2012

Kunstbeleving: je kan er niet vroeg genoeg mee worden besmet!