Festival Zwartewaal zaterdag 4 juni 2016


Ik doe ook mee! Alleen op zaterdag, omdat ik zondag andere afspraken heb.

Voor het programma, klik op de link:

Zaterdagmiddag

Zaterdagavond

Wie weet tot dan!

Popster van het tweedaagse festival
Popster van het tweedaagse festival

Lezing: GRIEKENLAND EEN VERVLOEKT MAAR OOK GEZEGEND LAND


Griekenland een vervloekt maar ook gezegend land

Lezing door Mario Molegraaf op donderdag 28 april 2016 in het Humanistisch Café Haaglanden
Locatie: Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag
Tijd: 18:00-20:00 uur
Kosten: Gratis
aanvang 18.00 uur (inloop v.a. 17.30 uur; met soep en een broodje; drankjes voor eigen rekening)
locatie Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag.

 Griekenland

Griekenland, een vervloekt maar ook gezegend land

Op 28 april 2016 geeft Mario Molegraaf een lezing over verleden en heden van Griekenland. Griekenland, eeuwen de basis van onze beschaving, is als gevolg van de financiële en vluchtelingencrisis het Europese stiefkind van Europa geworden. Mario Molegraaf zal ingaan op het verhaal van Griekenland, een vervloekt maar vooral ook een gezegend land. 

Centraal in de lezing staat de op 9 maart 2016 verschenen paperback Onder de Akropolis, Kleine geschiedenis van het moderne Griekenland van de hand van schrijver/vertaler Mario Molegraaf. Eén dag voor zijn 19de verjaardag landde hij voor het eerst in Griekenland. Het begin van een onstuimige liefde voor een onmogelijk maar heerlijk land.

Griekenland is vooral bekend door zijn geschiedenis en als bakermat van onze beschaving. Eeuwenlang werd het land overheerst door vreemde mogendheden. Pas in de 20ste eeuw werd Griekenland een eigen natie. Al voor de Griekse staat werd geboren, was de staatskas leeg. Toen al wilde de eerste leider van Griekenland, Ioannis Kapodistrias, geen oplossingen van ‘de chirurgen uit Europa met het scalpel’.

De geschiedenis van Hellas herhaalt zich eindeloos, met voortdurend financiële problemen, instabiliteit en ruzie met alle buren. En toch zijn er ook steeds weer glimpjes van geweldige glorie, superieure poëzie, ontroerende staaltjes menselijkheid, indrukwekkende politici.

Een van de moderne poëten is Konstantinos Kaváfis (29 april 1863- 29 april 1933). Bijzonderheid is dat 28 april de vooravond is van zijn geboorte en sterfdatum. Ook aan hem zal Molegraaf, zij het kort, aandacht besteden. De eerste strofe van het gedicht van Kaváfis, Ithaka, luidt: Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka / wens dat de weg dan lang mag zijn / vol avonturen, vol ervaringen.

 Na de lezing is er volop ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Wie belangstelling heeft kan het boekje tijdens het Humanistisch Café aanschaffen, kosten € 14,95.

Mario Molegraaf (1960)

Samen met Hans Warren vertaalde hij Griekse literatuur uit alle tijden, vanaf de oude filosofen (de complete Plato), tot het Nieuwe Testament en de moderne poëzie van Kavafis. Hij is vaste medewerker van Lychnari, hét tijdschrift voor Nederlandse Griekenland-vrienden.

Eenzins-verhalen  (n+213)


Ik schrijf ook eenzinsverhalen. Vanaf nu zal ik er zo af en toe een posten. Commentaar is welkom.

Soldaten die daadwerkelijk aan een oorlog deelnemen, zijn, zelfs als hun motieven edel zijn (en dat is heel vaak heus wel het geval), eigenlijk de echte krijgsgevangenen, want zij zijn de gevangenen van de krijg, en daarmee de ‘eeuwige soldaat’ zoals die bezongen wordt in het prachtige lied ‘Universal soldier’ (vertaald als ‘De eeuwige soldaat’) dat niet genoeg gedraaid en beluisterd kan worden en verplichte kost zou moeten zijn op het middelbaar onderwijs bij vakken of thema’s als geschiedenis, oorlog en vrede, maatschappijleer, cultuur, sociale vaardigheden,empathie, politiek, en zo meer.

© Jan Bontje 2016

Een boek over (Voorne)Putten. Wie helpt mij?


Ik ben begonnen met het schrijven van een breed opgezet boek over (Voorne)Putten vroeger en nu. Wie kan/wil mij met materiaal of informatie, persoonlijke verhalen, anekdotes, herinneringen,  foto’s, tekeningen, kaarten, enz. helpen?
Alvast hartelijk dank.
De eerste mooie bijdragen zijn al binnen.
Zelf heb ik uiteraard ook al aardig wat illustraties en hoofdstukken-in-wording.

Botlek artikel over boek. 1

Botlek artikel over boek.2.

Een volk dat voor tirannen zwicht,


Interessante uitspraken:

JeSuisCharlie

Hendrik Mattheüs (Henk) van Randwijk (meestal aangeduid als H.M. van Randwijk) (Gorinchem, 9 november 1909 – Purmerend, 13 mei 1966) was een Nederlandse verzetsman, journalist, schrijver en dichter. Hij was een verzetsleider en mede-oprichter van de verzetskrant Vrij Nederland en de eerste hoofdredacteur daarvan, ook na de oorlog. Hij schreef de volgende bekende strofe:

“Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.”

vrijheid

Willem Elsschot (pseudoniem van Alphonsus Josephus de Ridder) (Antwerpen, België, 7 mei 1882 – daar, 31 mei 1960) was een Vlaamse romanschrijver en dichter. Hij schreef poëzie en 750 pagina’s proza, met als bekendste titels Lijmen/Het been (roman, 1923 en 1938) en Kaas (roman, 1933). Zijn beroep was reclameman.
Hij besloot zijn Borms-gedicht met de volgende opdracht:

“Gij dacht, o lijdzaam volk, dat ‘t gruwelijk getij
der oude tyrannie voor immer was voorbij.
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord,
zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.”

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (Amsterdam, 31 december 1846 – Hilversum, 18 november 1919) was een Nederlands politicus, sociaal-anarchist, en antimilitarist. Domela Nieuwenhuis geldt als één van de oprichters van de socialistische beweging in Nederland. Hij.schreef:

“Men houde in het oog dat tirannen geen slaven maken, maar omgekeerd: slaven maken tirannen. Als een volk slaafs en kruiperig is, dan ontstaat tirannie; is het niet slaafs dan is er geen plaats voor tirannie.”

Hun stemmen zijn te weinig en soms te laat gehoord… Lees en deel!

Verhalen bestaande uit 1 zin


Verhalen bestaande uit 1 zin

1.
Er was eens een Big Bang en onmetelijk veel eeuwen later waren er honderden miljarden sterrenstelsels met elk honderden miljarden sterren met elk veel planeten en op die planeten (althans op de planeet waarop dit sprookje werd geschreven) waren er onmetelijk veel planten en later ook dieren en toen, weer heel veel eeuwen later, kwam de moderne mens oftewel de Homo Sapiens en toen was er (bijna) ineens verschil tussen “onkruid” en “nuttige gewassen” zodat vanaf die tijd Natuur huilde uiteraard zonder dat de mensen het merkten want zij waren te druk met hun leven i.p.v. met Het Leven.

© Jan Bontje, februari 2015

*

2.
Hoewel tegenwoordig iedereen met ook maar een beetje verstand en kennis aanneemt dat (voor zover de wetenschap dat – althans tot voor kort, maar daar kom ik zo op terug – kon vaststellen althans met behoorlijk grote zekerheid aannemen), het universum niet geschapen is maar met een Big Bang ontstond en ik dit in een recent verhaal van één woord zelf ook uiteenzette, zou het weleens zo kunnen zijn dat er opnieuw een revolutionaire omslag in ons denken moet komen omdat wij de nieuwste bevindingen van de wetenschap (namelijk dat het universum geen begin of eind heeft en er dus geen Big Bang is geweest) zullen moeten aannemen, waarmee de schitterende stelling van de 17de eeuwse Nederlandse wijsgeer van Portugees Joodse afkomst Baruch gezegd Benedictus de Spinoza, ruim driehonderd jaar na dato, door modern fundamenteel wetenschappelijk onderzoek weer in het centrum van wetenschap, filosofie en algemene ontwikkeling en kennis komt te staan, omdat genoemde filosoof (volgens velen de grootste ooit maar ik kan dat als leek niet bevestigen of ontkennen hoewel ik Spinoza zeer bewonder en heel wat van en over hem gelezen heb) in zijn Opus Magnum, ‘Ethica’, al op wiskundig-filosofische wijze uiteenzette dat het universum (dat hij wegens gevaar voor zijn leven als hij het woord God zou weglaten toch maar God of de Natuur, Deus sive Natura, noemde waarbij hij uiteraard niet aan een zelfverzonnen ‘god’ dacht maar aan ‘zijn zelfs oorzaak’ zoals hij het in zijn definitie van God stelde) begin nog einde kent en dus in elk opzicht oneindig is en derhalve niet geschapen is.

© Jan Bontje, februari 2015

*

4.
Als politici en hun publicitaire en/of (quasi)wetenschappelijke schoothondjes de geschiedenis vervalsen (en dat gebeurt op grotere schaal dan mij en naar ik in ieder geval aanneem maar zeker ook hoop, velen met mij, lief is), maken veel onderdanen (in een dictatuur) of kiezers (in een parlementaire democratie) verkeerde keuzes doordat ze misleid en voorgelogen zijn en die foute keuzes (vanuit de optiek van de vervalsers uiteraard ‘goede’ keuzes omdat zij hun macht versterken althans consolideren) werken uiteraard door in de nabije en zelfs verre toekomst (wat we op grote schaal zien in de nog steeds voelbare en zichtbare gevolgen van de geschiedvervalsing door bij voorbeeld de Hitleriaans-Goebbeliaanse horde zowel massaal en collectief als kleinschalig en persoonlijk en op kleinere schaal in de gevolgen van het liegen en vervalsen door zogenaamd democratische maar in wezen zeer machtsgeile en pluchevaste politici in bij voorbeeld ons eigen land, zoals bij de onbeschaafde deal met een topcrimineel waarbij, ondanks harde bewijzen, zowel VVD minister Opstelten als VVD staatssecretaris Teeven (uiteraard zowel kwantitatief als kwalitatief niet vergelijkbaar met de hiervoor genoemde onderwereldfiguren, laat dat duidelijk zijn) glas- en keihard zowel parlement als pers en bevolking voorliegen en daarmee een klein deel van de recente geschiedenis vervalsen met alle kwalijke gevolgen van dien.)

© Jan Bontje 7 maart 2015

*

5.
Toen ik het vorige verhaal van 1 zin (nummer 4) opschreef – ik citeer”: “Als politici en hun publicitaire en/of (quasi)wetenschappelijke schoothondjes de geschiedenis vervalsen (en dat gebeurt op grotere schaal dan mij en naar ik in ieder geval aanneem maar zeker ook hoop, velen met mij, lief is), maken veel onderdanen (in een dictatuur) of kiezers (in een parlementaire democratie) verkeerde keuzes doordat ze misleid en voorgelogen zijn en die foute keuzes (vanuit de optiek van de vervalsers uiteraard ‘goede’ keuzes omdat zij hun macht versterken althans consolideren) werken uiteraard door in de nabije en zelfs verre toekomst (wat we op grote schaal zien in de nog steeds voelbare en zichtbare gevolgen van de geschiedvervalsing door bij voorbeeld de Hitleriaans-Goebbeliaanse horde zowel massaal en collectief als kleinschalig en persoonlijk en op kleinere schaal in de gevolgen van het liegen en vervalsen door zogenaamd democratische maar in wezen zeer machtsgeile en pluchevaste politici in bij voorbeeld ons eigen land, zoals bij de onbeschaafde deal met een topcrimineel waarbij, ondanks harde bewijzen, zowel VVD minister Opstelten als VVD staatssecretaris Teeven (uiteraard zowel kwantitatief als kwalitatief niet vergelijkbaar met de hiervoor genoemde onderwereldfiguren, laat dat duidelijk zijn) glas- en keihard zowel parlement als pers en bevolking voorliegen en daarmee een klein deel van de recente geschiedenis vervalsen met alle kwalijke gevolgen van dien.)” kon ik niet bevroeden, nou ja, ik kon het wel maar had het niet meteen in de gaten en heb ten onrechte niet vermeld, dat het allemaal nog veel erger is dan ik schetste in het tweede deel van mijn betoog (dat over liegende Nederlandse politici) en dat we als bevolking toch eigenlijk een beetje dom handelen (en wellicht ook zo denken) door dit soort tuig van de richel zoals mijn oma deze lui pleegde te noemen, hun duistere gang laten gaan en daarmee kennelijk althans ogenschijnlijk lankmoedig toestaan dat ze dit allemaal flikken, zodat ik opnieuw een klemmend beroep doe op de leesdiscipline en de burgerzin van de lezer om dit verhaal toch vooral te lezen en helemaal uit te lezen en waar mogelijk te verspreiden, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

© Jan Bontje 7 maart 2015

*

6.
Ik houd – ik schrijf ‘houd’ maar zeg meestal, zoals bijna iedereen, ‘hou’, omdat dat zo geleidelijk aan gewoonte is geworden, maar dit terzijde, want het is niet van belang in dit verhaal omdat het een taalkundig probleempje is en dit verhaal niet over taal gaat maar over eieren en kippen – van een hardgekookt eitje, maar ik versmaad ook een gebakken eitje niet (en dan aan twee kanten licht bruin gebakken en de dooier óf helemaal door intensief klutsen ‘opgegaan’ in het eiwit of juist, voor zover me dat lukt, heel gelaten) maar ik eet ze niet te vaak, want dan krijg ik er toch een beetje last van en daarom beperk ik mijn eiconsumptie qua aantal – en, heel belangrijk, ook qua oorsprong, d.w.z. dat ik het liefst eieren eet van kippen die lekker vrij rond hebben kunnen lopen, hun eigen kostje bijeen kunnen scharrelen en dus veel lekkerder eieren geven dan kippen die hebben geleefd (of juister: niet hebben geleefd want zoiets kun je geen leven noemen, als u begrijpt wat ik bedoel anders kan ik het uiteraard wel uitleggen of toelichten) in die krankzinnig grote kippenconcentratiekampen die toch gewoon (lees: ongewoon en misdadig) het Armageddon van de kippen zijn.

© Jan Bontje 18 maart 2015

*