Eenzins-verhalen  (n+213)


Ik schrijf ook eenzinsverhalen. Vanaf nu zal ik er zo af en toe een posten. Commentaar is welkom.

Soldaten die daadwerkelijk aan een oorlog deelnemen, zijn, zelfs als hun motieven edel zijn (en dat is heel vaak heus wel het geval), eigenlijk de echte krijgsgevangenen, want zij zijn de gevangenen van de krijg, en daarmee de ‘eeuwige soldaat’ zoals die bezongen wordt in het prachtige lied ‘Universal soldier’ (vertaald als ‘De eeuwige soldaat’) dat niet genoeg gedraaid en beluisterd kan worden en verplichte kost zou moeten zijn op het middelbaar onderwijs bij vakken of thema’s als geschiedenis, oorlog en vrede, maatschappijleer, cultuur, sociale vaardigheden,empathie, politiek, en zo meer.

© Jan Bontje 2016