Verhalen bestaande uit 1 zin


Verhalen bestaande uit 1 zin

1.
Er was eens een Big Bang en onmetelijk veel eeuwen later waren er honderden miljarden sterrenstelsels met elk honderden miljarden sterren met elk veel planeten en op die planeten (althans op de planeet waarop dit sprookje werd geschreven) waren er onmetelijk veel planten en later ook dieren en toen, weer heel veel eeuwen later, kwam de moderne mens oftewel de Homo Sapiens en toen was er (bijna) ineens verschil tussen “onkruid” en “nuttige gewassen” zodat vanaf die tijd Natuur huilde uiteraard zonder dat de mensen het merkten want zij waren te druk met hun leven i.p.v. met Het Leven.

© Jan Bontje, februari 2015

*

2.
Hoewel tegenwoordig iedereen met ook maar een beetje verstand en kennis aanneemt dat (voor zover de wetenschap dat – althans tot voor kort, maar daar kom ik zo op terug – kon vaststellen althans met behoorlijk grote zekerheid aannemen), het universum niet geschapen is maar met een Big Bang ontstond en ik dit in een recent verhaal van één woord zelf ook uiteenzette, zou het weleens zo kunnen zijn dat er opnieuw een revolutionaire omslag in ons denken moet komen omdat wij de nieuwste bevindingen van de wetenschap (namelijk dat het universum geen begin of eind heeft en er dus geen Big Bang is geweest) zullen moeten aannemen, waarmee de schitterende stelling van de 17de eeuwse Nederlandse wijsgeer van Portugees Joodse afkomst Baruch gezegd Benedictus de Spinoza, ruim driehonderd jaar na dato, door modern fundamenteel wetenschappelijk onderzoek weer in het centrum van wetenschap, filosofie en algemene ontwikkeling en kennis komt te staan, omdat genoemde filosoof (volgens velen de grootste ooit maar ik kan dat als leek niet bevestigen of ontkennen hoewel ik Spinoza zeer bewonder en heel wat van en over hem gelezen heb) in zijn Opus Magnum, ‘Ethica’, al op wiskundig-filosofische wijze uiteenzette dat het universum (dat hij wegens gevaar voor zijn leven als hij het woord God zou weglaten toch maar God of de Natuur, Deus sive Natura, noemde waarbij hij uiteraard niet aan een zelfverzonnen ‘god’ dacht maar aan ‘zijn zelfs oorzaak’ zoals hij het in zijn definitie van God stelde) begin nog einde kent en dus in elk opzicht oneindig is en derhalve niet geschapen is.

© Jan Bontje, februari 2015

*

4.
Als politici en hun publicitaire en/of (quasi)wetenschappelijke schoothondjes de geschiedenis vervalsen (en dat gebeurt op grotere schaal dan mij en naar ik in ieder geval aanneem maar zeker ook hoop, velen met mij, lief is), maken veel onderdanen (in een dictatuur) of kiezers (in een parlementaire democratie) verkeerde keuzes doordat ze misleid en voorgelogen zijn en die foute keuzes (vanuit de optiek van de vervalsers uiteraard ‘goede’ keuzes omdat zij hun macht versterken althans consolideren) werken uiteraard door in de nabije en zelfs verre toekomst (wat we op grote schaal zien in de nog steeds voelbare en zichtbare gevolgen van de geschiedvervalsing door bij voorbeeld de Hitleriaans-Goebbeliaanse horde zowel massaal en collectief als kleinschalig en persoonlijk en op kleinere schaal in de gevolgen van het liegen en vervalsen door zogenaamd democratische maar in wezen zeer machtsgeile en pluchevaste politici in bij voorbeeld ons eigen land, zoals bij de onbeschaafde deal met een topcrimineel waarbij, ondanks harde bewijzen, zowel VVD minister Opstelten als VVD staatssecretaris Teeven (uiteraard zowel kwantitatief als kwalitatief niet vergelijkbaar met de hiervoor genoemde onderwereldfiguren, laat dat duidelijk zijn) glas- en keihard zowel parlement als pers en bevolking voorliegen en daarmee een klein deel van de recente geschiedenis vervalsen met alle kwalijke gevolgen van dien.)

© Jan Bontje 7 maart 2015

*

5.
Toen ik het vorige verhaal van 1 zin (nummer 4) opschreef – ik citeer”: “Als politici en hun publicitaire en/of (quasi)wetenschappelijke schoothondjes de geschiedenis vervalsen (en dat gebeurt op grotere schaal dan mij en naar ik in ieder geval aanneem maar zeker ook hoop, velen met mij, lief is), maken veel onderdanen (in een dictatuur) of kiezers (in een parlementaire democratie) verkeerde keuzes doordat ze misleid en voorgelogen zijn en die foute keuzes (vanuit de optiek van de vervalsers uiteraard ‘goede’ keuzes omdat zij hun macht versterken althans consolideren) werken uiteraard door in de nabije en zelfs verre toekomst (wat we op grote schaal zien in de nog steeds voelbare en zichtbare gevolgen van de geschiedvervalsing door bij voorbeeld de Hitleriaans-Goebbeliaanse horde zowel massaal en collectief als kleinschalig en persoonlijk en op kleinere schaal in de gevolgen van het liegen en vervalsen door zogenaamd democratische maar in wezen zeer machtsgeile en pluchevaste politici in bij voorbeeld ons eigen land, zoals bij de onbeschaafde deal met een topcrimineel waarbij, ondanks harde bewijzen, zowel VVD minister Opstelten als VVD staatssecretaris Teeven (uiteraard zowel kwantitatief als kwalitatief niet vergelijkbaar met de hiervoor genoemde onderwereldfiguren, laat dat duidelijk zijn) glas- en keihard zowel parlement als pers en bevolking voorliegen en daarmee een klein deel van de recente geschiedenis vervalsen met alle kwalijke gevolgen van dien.)” kon ik niet bevroeden, nou ja, ik kon het wel maar had het niet meteen in de gaten en heb ten onrechte niet vermeld, dat het allemaal nog veel erger is dan ik schetste in het tweede deel van mijn betoog (dat over liegende Nederlandse politici) en dat we als bevolking toch eigenlijk een beetje dom handelen (en wellicht ook zo denken) door dit soort tuig van de richel zoals mijn oma deze lui pleegde te noemen, hun duistere gang laten gaan en daarmee kennelijk althans ogenschijnlijk lankmoedig toestaan dat ze dit allemaal flikken, zodat ik opnieuw een klemmend beroep doe op de leesdiscipline en de burgerzin van de lezer om dit verhaal toch vooral te lezen en helemaal uit te lezen en waar mogelijk te verspreiden, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

© Jan Bontje 7 maart 2015

*

6.
Ik houd – ik schrijf ‘houd’ maar zeg meestal, zoals bijna iedereen, ‘hou’, omdat dat zo geleidelijk aan gewoonte is geworden, maar dit terzijde, want het is niet van belang in dit verhaal omdat het een taalkundig probleempje is en dit verhaal niet over taal gaat maar over eieren en kippen – van een hardgekookt eitje, maar ik versmaad ook een gebakken eitje niet (en dan aan twee kanten licht bruin gebakken en de dooier óf helemaal door intensief klutsen ‘opgegaan’ in het eiwit of juist, voor zover me dat lukt, heel gelaten) maar ik eet ze niet te vaak, want dan krijg ik er toch een beetje last van en daarom beperk ik mijn eiconsumptie qua aantal – en, heel belangrijk, ook qua oorsprong, d.w.z. dat ik het liefst eieren eet van kippen die lekker vrij rond hebben kunnen lopen, hun eigen kostje bijeen kunnen scharrelen en dus veel lekkerder eieren geven dan kippen die hebben geleefd (of juister: niet hebben geleefd want zoiets kun je geen leven noemen, als u begrijpt wat ik bedoel anders kan ik het uiteraard wel uitleggen of toelichten) in die krankzinnig grote kippenconcentratiekampen die toch gewoon (lees: ongewoon en misdadig) het Armageddon van de kippen zijn.

© Jan Bontje 18 maart 2015

*