Gedicht: Woningloze van J. Slauerhoff


Woningloze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak
Voor de eigenhaard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door de stormwind meegenomen.
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.
Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór de nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.

J. Slauerhoff

Lezing Koos Verkerk over de relatie tussen Poëzie en Beeldende Kunst


Tijdens de 17de editie van LiteRAR en Muziek op 23 februari 2014 heeft Koos Verkerk, voorzitter van Regio Art Rijnmond, een lezing gegeven over de relatie tussen Poëzie en Beeldende Kunst.

Koos Verkerk heeft zijn verhaal ter beschikking gesteld om op de website te plaatsen. Het zou jammer zijn als het verder ongemerkt zou blijven, want het is een heel goed verhaal met prachtige voorbeelden van de relatie tussen Poëzie en Beeldende Kunst.
Daarom nogmaals uw aandacht hiervoor en ga kijken: lees ’t, print ’t en voor alle docenten, leraren, cursus-gevers:  zo ziet een goede lesvoorbereiding eruit!
Galerie RAR, het gebouw