Gedicht: woensdag


woensdag

Dies Mercurii
de dag van handelsgod Mercurius
door de Romeinen ingevoerd

hier omgezet naar Wodan’s dag
god van leven dood de wind
handel kennis wijsheid poëzie

de Duitsers doordacht als zij zijn
hebben Mittwoch maar wij
zweren bij die oude afgod

(Woensel en Woensdrecht
dragen ook zijn naam
maar dan het hele jaar door)

Jan Bontje woensdag 21 augustus 2013

Gedicht: de goede verstaander


de goede verstaander

 

Canto General
van Pablo Neruda:
poëtische kroniek van Latijns-Amerika
sommigen waren doof blind
en vertaalden:
Gezang van de Generaal
of
Bevel van de Generaal
of
Kantoor van de Generaal
(lees gevangenis folterkamer)
volgens dezulken is poëzie
elitair
moeilijk
onbegrijpelijk
duister
tegendraads
protest
aanklacht
subversief
opruiend
opstandig
gevaarlijk
dus:
onbehoorlijk
in strijd met de Goede Zeden
van Het Volk
dichters moeten zwijgen
of straffe van Ausradierung
verwijdering uit
het collectief geheugen
van Het Volk
:
elk
moeilijk
makkelijk
onbegrijpelijk
onhandelbaar
subversief
gevaarlijk
opruiend
opstandig
gedicht
maar ook elk ander
is nochtans een bijdrage aan
Canto General
Mondial voor de goede verstaander
 

Jan Bontje augustus 2013

 

Gedicht: dinsdag


dinsdag

Je oorsprong is niet echt bekend
ofschoon het wel Germaans zal zijn
misschien wel voor god Mars
die mee uit Rome kwam marcheren
of anders de gedingdag toch
: de dag waarop recht geschiedt
hoe dan ook
je bent de tweede dag van onze week
in die hoedanigheid schiet
het al weer op

Jan Bontje dinsdag 20 augustus 2013

Gedicht: verdraaid


verdraaid

samenhangend denken
(überhaupt denken)
mag niet in dictaturen

samenhangend denken
wil daar zeggen
denkers samen hangend

hun heilig woord maskeert moord
staatspolitiek is politiestaat
slavernij heet vrijheid

proleten en plebejers
ideoleugenaars verdraaiers
buigen voor allah/god/Marx

denkers en andersdenkenden
hebben of krijgen strop
betalen het gelag

heilige plaatsen goelag killing fields
woorden van ijzer en lood
gedachten zijn verboden waar-
heid

Gedicht: maandag


maandag

dies Lunaes
Blue Moon
Roze Maandag
blauwe maandag
de dag na Bloody Sunday
een dag om
je tuintje te wieden
het straatje schoon te vegen
spullen op te ruimen
poëzie te bedrijven
liefde te koesteren
vrienden te bezoeken
rusten
werken
lezen
mijmeren door de weekse dag
als vier andere
maar toch:
maan dag

Jan Bontje maandag 19 augustus 2013

Gedicht: zondag


zondag

een dag
niet doordeweeks
van zwarte kousen mag je geen moer
of bout vervangen
maar het is een festijn om op
zondag
juist die dingen te doen
die bleven liggen
om nieuwe dingen te maken
zoals kunst een bank
dit gedicht

 

Jan Bontje, zondag 18 augustus 2013