Gedicht: Epitaph on a tyrant van W.H. Auden


In 1973, 40 jaar geleden dus, overleed de Engels/Amerikaanse dichter, essayist en literatuurcriticus W.H. Auden. Reden voor mij een een gedicht van hem te plaatsen en mijn vrije vertaling toe te voegen.

Epitaph on a tyrant

by W.H. Auden

Perfection, of a kind, was what he was after,
And the poetry he invented was easy to understand;
He knew human folly like the back of his hand,
And was greatly interested in armies and fleets;
When he laughed, respectable senators burst with laughter,
And when he cried the little children died in the streets.

In mijn vrije hertaling:

Grafschrift van een tiran

Hij zocht perfectie van een zeker soort,
zijn poëzie vroeg niet om veel verstand;
hij kende ‘s mensen dwaasheid als de vingers van zijn hand,
en was enorm geïnteresseerd in vloten en soldaten;
als hij lachte, gierden geachte senatoren mee zoals het hoort,
en als hij het uitschreeuwde stierven de kindertjes in de straten.

Jan Bontje augustus 2013

Gedicht: de blauwe ruiter


Wasslili Kandinsky Compositie nr. 4 uit 1911de blauwe ruiter

Wassily Kandinsky
jouw blauwe ruiter
springt op de rug
van Pegasus

galoppeert over de weidsheid van de kosmos
de oceaan
het Russische land
de wereld

bestormt gewaarwordingen
uit mijn vermoeide mond
bevrijd je een glimlach
die uitloopt in een brede grijns

jouw kleur en taal
betoveren
vervreemden
en verlichten

jouw blauw
is blauwer
dan de zee
de lucht
ja Delft

 
Jan Bontje augustus 2013

Gedicht: voor Herakleitos


voor Herakleitos

jij zegt
 ik ben mijzelf verander niet
 (je kent jezelf dus niet)

je bent
 ofschoon jezelf
 aanhoudend ietsje anders

omdat het zijn steeds worden is
 zoals je nooit tweemaal in
 dezelfde rivier kunt stappen

ook het lezen van dit vers
 brengt geringe wijziging teweeg
 in het wezen van je wezen

vanaf de kiem van je bestaan
 tot je niet meer bent
 toch een niet te breken lijn

zodat we spreken van
 een individu dat blijvend
 is veranderd

Jan Bontje augustus 2013