Gedicht: words, words, words


words words words
(Shakespeare: Hamlet: Act 2, Scene 2)

we hanteren woorden
soms begrip
met als gevolg
proza
poëzie
liefdesverklaringen
vredesverdragen

we bedienen ons van woorden
soms geen begrip
met als gevolg
misverstanden
irritatie
boosheid
haat
geweld
oorlogsverklaringen

we hanteren woorden om
misverstanden
irritatie
boosheid
haat
geweld
oorlogsverklaringen
uit te leggen op te lossen
::::: soms begrijpen wij elkaar
met als gevolg
proza
poëzie
verzoening
vredesverdragen
::::: soms begrijpen wij elkaar niet
met als gevolg
misverstanden
irritatie
boosheid
haat
geweld
oorlogsverklaringen

we hanteren woorden

Jan Bontje juli 2013