Gesignaleerd: Het wereldbeeld van de diersoort mens, door Adrian Voeten


De auteur van dit boek is dierenarts, en in het bijzonder epidemioloog en patholoog. Hij heeft door zijn wetenschappelijke werk, zo vermeldt de achterflap, zowel in Nederland als daarbuiten erkenning gevonden. In september 2012 verscheen van zijn hand een alleraardigst populair-wetenschappelijk werk waarin hij een boekje opendoet over de mens als een van de diersoorten op onze planeet.

Voeten laat zien dat de menswording van een apensoort heel wat voeten in de aarde en op de savanne had. In de vorm van brieven bouwt hij steen voor steen het wereldbeeld op dat de Homo Sapiens, de moderne mens, zich in de loop van vele honderdduizenden jaren heeft eigengemaakt. Hij begint bij het begin: het ontstaan van het heelal. Dan komt het ontstaan van het leven op aarde aan bod en ten slotte besteedt hij aandacht aan wat er zich zoal tussen de oren van die mens afspeelde en -speelt.

Bij dat laatste stuit hij uiteraard op de werking van de hersenen in samenwerking met de zintuigen en ledematen en wat daaruit zoal volgt: cultuur in de meest brede zin van het woord. Godsdienst is daarbinnen een opmerkenswaardig maar niet onbelangrijk verschijnsel: onbeantwoordbare vragen leidden en leiden tot (religieuze) voorstellingen. Voeten noemt zich een ‘pure agnost’ omdat er nu eenmaal altijd niet te beantwoorden vragen zullen overblijven. Dat hij de idee van een persoonlijke schepper niet reëel acht  blijkt echter overduidelijk.

In zijn brieven in de hoofdstukken ‘De bezige mens’ en ‘Mensen onder elkaar’ gaat Voeten in op zaken als taal, techniek, ethiek en moraal. Hij schetst hier ook zijn opvattingen over de ‘post-moderne’ samenleving waarin wij volgens hem op het eind van de 20ste eeuw zijn terechtgekomen. Deze hoofdstukken zijn het minst ‘realistisch’, d.w.z. hierin laat de schrijver zijn persoonlijke opvattingen meer de vrije loop en verlaat hij de uitsluitend-wetenschappelijke weg die hij tot dan bewandelde. Je hoeft het als lezer niet per se eens of oneens te zijn met deze slothoofdstukken om het boek als nuttig te beschouwen: een door biologische kennis verrijkt populair geschreven verslag over de evolutie van heelal, aarde en mens tot op de dag van vandaag.

“Het wereldbeeld van de diersoort mens” van Adrian Voeten, Uitg. U2pi, Voorburg, september 2012 – ISBN-10: 9087593007 – ISBN-13: 9789087593001

Jan Bontje, april 2013

Het wereldbeeld van de diersoort mens

Kunstenaar Henk Peeters overleden


Kunstenaar Henk Peeters (1925) is zaterdagavond 13 april 2013 overleden. Hij was al langere tijd ziek.  Henk Peeters, die in het Gelderse Hall woonde, is 87 jaar geworden.

Peeters richtte in de jaren zestig van de 20ste eeuw samen met Armando, Jan Henderikse en Jan Schoonhoven de Nul-beweging op. Deze beweging zette zich af tegen de de kunststroming Cobra. De Nul-beweging streefde naar ‘objectieve kunst’, kunst die van elke emotionele waarde werd ontdaan. Peeters maakte onder meer schilderijen van schuimplastic, kunstgras, watten en haar.

 Henk Peeters kunstwerk