Verslag Samen In Spijkenisse Festival in MEI op 8 maart 2013


In het kader van het “Samen In Spijkenisse Festival” waren senioren uitgenodigd voor een gezellige en verrassende muziekmiddag op vrijdagmiddag 8 maart 2013 in Ontmoetingscentrum Mei (Herman Gorterhof, Winston Churchilllaan 31, Spijkenisse) van half twee tot vier uur.

Behalve de senioren was ook een groep leerlingen van het ROC Zadkine en Penta Hoogvliet aanwezig. Twee van hen, Ackeo Liefde en Chris de Man, verzorgden de presentatie. Het was leuk om wat van elkaars muziek te horen en er actief mee bezig te zijn. Dat was dan ook precies de bedoeling. Er was muziek van “toen” en van nu en soms ook muziek van “toen” in een nieuw jasje. Ook was er een zangeres die solo zong en met de juiste begeleiding  nog veel van zich zal kunnen laten horen.
De leerlingen zongen “Het dorp” in de “oorspronkelijke” Nederlandse tekst (dat een volstrekte hertaling was van het Franse “La Montagne”) én als pastiche in een modern jasje onder de titel “De laptop van mijn vader”. Heerlijk om te horen voor jong en oud.

Woordenaar Jan Bontje verleende ook zijn medewerking. Hij hield een praatje over de relatie tussen muziek en poëzie. Die relatie is duizenden jaren oud, zo betoogde hij: een andere naam voor poëzie bijv. is lyriek omdat in het Oude Griekenland poëzie werd gelezen onder begeleiding van een lierspeler… Hij citeerde de mogelijk oudst bekende dichteres: Sappho van Lesbos.
In de jaren ’30 had je de talking blues en nu hebben we de rap
Jan refereerde ook aan het feit dat het die dag, 8 maart, Internationale Vrouwendag was en dat die dag eind 19de eeuw begon met een staking van Amerikaanse arbeidsters. Zij zongen daarbij o.a. een lied met de veelzeggende titel “Brood en rozen“. 1)

Na de pauze, waarin de leerlingen zelfgemaakte hapjes uitdeelden, gaf Daveson Ignatia een workshop rap. Het publiek deed enthousiast mee en er ontstond een grappige rap over de schilder Vincent van Gogh.

Tot slot kon (mee)gezongen worden. Het bedrijf Light-Sound & Co. zorgde voor de muziek en karaoke.

Generatiekloof? Daarvan was hier in ieder geval niet veel te merken. Chapeau voor de organisatoren!

 

WS 12 maart 2013 verslag

______________________________________________________________________________

1) De tekst van het lied:

Brood en rozen

Vrouwen trekken door de straten
’t Lijkt wel of de zon verrees
In miljoenen doffe keukens
In duizend maffe ateliers
Al die vrouwen hebben eind’lijk
Voor hun vrijheid nu gekozen
En zij zingen: Geef ons brood
Maar geef ons voortaan ook eens rozen

Vrouwen trekken door de straten
Uitgestapt uit het gareel
Zij verlangen van de kansen
In het leven ook hun deel
Een gareel is goed voor ossen
Maar voor mensen uit den boze
Ja, wij willen brood natuurlijk
Maar we willen ook graag rozen

Vrouwen trekken door de straten
’t Gaat ook om de man z’n recht
Die precies als al die vrouwen
Om de broodvraag blijft geknecht
’t Leven is niet om te zwoegen
In een sleur, dat uitzichtloze
ook een hart kan soms verhongeren
Geef ons brood, maar geef ook rozen