In de geest van Erasmus: de Vreedzame School, 21 september 2011


Vooraankondiging

x93Alle menselijk geluk is gelegen in een goed uitgewerkte opleiding en een evenwichtige opvoeding.x94
Erasmus
Erasmus 01
Studiebijeenkomst

In de geest van Erasmus: de Vreedzame School

Nationaal Onderwijsmuseum, woensdagavond 21 september 2011

Ter gelegenheid van de Internationale Vredesdag 21 september 2011 wil de stichting x91Huis van Erasmusx92 als eerbetoon aan Erasmus aandacht schenken aan zijn idealen van zowel vrede als onderwijs en educatie. Daarom wil zij op die dag een bijeenkomst beleggen waarin het concept van x91De Vreedzame Schoolx92 centraal staat.

Erasmus was een sterk pleiter voor de vorming van burgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Het zijn precies die vaardigheden die nodig zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving om deze leefbaar te houden.

Een belangrijk thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten zonder geweld. Het programma streeft naar een klimaat in de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan; een democratische gemeenschap. Momenteel zijn er in Nederland zox92n 400 vreedzame scholen. Door de positieve effecten ontstaat er in veel wijken belangstelling om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.
Inmiddels is, in samenwerking met Micha de Winter (hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht), het programma versterkt op het terrein van 'democratisch burgerschap'. Waarmee het programma voldoet aan alle eisen op het terrein van actief burgerschap en sociale integratie.

Deze bijeenkomst x91In de geest van Erasmus: de Vreedzame Schoolx92 wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum en de onderwijs- en adviesorganisatie CED-Groep, beide gevestigd in Rotterdam.

Rein Heijne, Huis van Erasmus
Tel.: (010) 4049148
E: r.heijne@hetnet.nl